OMAKOTITONTIN POHJATUTKIMUKSET

 

POHJATUTKIMUSHANKKEEN TOTEUTUSVAIHEETALUSTAVAT TYÖT


    Tontin valinta, - selvitystyö yhdessä tontin ostajan ja/tai myyjän kanssa

    Katselmoimme asiakkaan pyynnöstä mahdolliset eri tonttivaihtoehdot katselmoimalla ja

    selvittämällä  asiakkaalle rakennuspaikan tekniset tiedot.

    Kaikki selvitystyöt tehdään asiakkaan laatiman tehtäväluettelon sekä toiveiden mukaan.

    Perinteisiä selvitystietoja tontista ovat esim. kaavoitustilanne ja -määräykset, massanvaihtojen

    rajaukset, määräalan rajat ,  pinta-alat , ilmansuuntien vaikutukset jne.


PINTAVAAITUSKARTAN MITTAAMINEN JA ALUSTAVAN RAKENNISPAIKAN MAASTOONMERKINTÄ


    Kartoitamme rakennuksen sijoittamissuunnittelua varten maanpinnan muodot, kalliot, tiet,

    huomattavat puut ja pensaat sekä nykyisten rakennelmien ja rakennusten paikat. Lisäksi

    kartoitamme maastossa mahdollisesti olevat liitoskaivot, sähkökaapit, -linjat ja

    vesiventtiilit arkkitehtiä, pääsuunnittelijaa sekä LVI-suunnittelijaa varten.

    Merkitsemme rimoilla + korkolapuilla alustavat rakennuksen paikka ja valmiin lattian korkeus-

    suunnittelua ja aloituskatselmointia varten  (tällöin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa sama

     korkeusjärjestelmä )

    Mittaustöiden aloittamista varten tarvitaan ajo-ohje tontille sekä asemapiirros. Piirustukset ja ohjeet

    voi toimittaa sähköpostilla.


RAKENNUKSEN POHJATUTKIMUS

    Teemme painokairaukset alustavan rakennuspaikan nurkista 4-6 kpl  - lisäkairaukset

    autotallirakennuksesta  tarpeen mukaan.


    -kairauksilla selvitetään maaperän kerrosten vahvuudet ja kovan pohjan syvyys kairausten

    kohdalta. Tulosten perusteella voidaan arvioida esim. massanvaihtojen laajuuus, louhintamääriä ja

    sitä kautta perustamiskustannuksia. Kairausten yhteydessä otetaan maanäytteet, jotka tutkitaan

    maalaboratoriossamme . Näytteistä määritetään maalajiluokitus, routivuus sekä vesipitoisuus.

    Maastotyön tulokset mitaukset ja kairaustuloksista  tehdään toimistotyönä tutkimuskartta

     leikkauspiirustuksineen, joista ilmenevät  pintavaaitus+kairausten sijainti  sekä kairausdiagrammit.

    Kohteen kairaustietojen ja pintavaaitusten sekä rakennuksen alustavien pohjapiirustusten

     perusteella laaditaanpohjatutkimuslausunto josta ilmenee  ehdotus perustamistavasta sekä

    perusmaa geotekninen kantavuus, jota rakennesuunnittelija tarvitseen perustussuunittelussa.


KAIVU- JA RAKENNUSTÖIDEN MITTAUKSET


rakennuksen nurkkien ja lattiatason merkitseminen puupaaluin maastoon rakennusluvan mukaisesti           aloituskatselmointia tai kaivutöitä varten

-  tontille merkitään kaivuuta tai luohintaa varten tarpeelliset linjat ja/tai paalut

-  mahdollisten perustuspaalujen laskenta, merkintä ja tarkemittaus

-  sokkelilinjojen merkitseminen anturoihin tai linjapukkeihin


Pyydä yksityiskohtaisempi arviohinnasto ja toimitusehdot sekä esimerkkituotteet kartoista ja asiakirjoista sähköpostitse : 

geoinfo@geocom.fi


mainitse nimesi, osoitteesi, email-osoitteesi, rakennuspaikan osoite ja puhelinnumerosi - liitä opas- ja tonttikartta mukaan.

Otamme yhteyttä erikseen mikäli työmäärien arviointi tai töiden laajuus vaatii yhteisen maastokatselmuksen.

 

MUUT RAKENNUSMITTAUSPALVELUT (tuntiveloituksella tilausten mukaan)

teemme myös louhintatöiden ja rakennemassojen massalaskentaa osto- ja myyntilaskujen

hyväksymistä varten esim. yksikköhintaurakassa.


Paluu Pääsivulle