laboratorio- ja testauspalvelut

 

KIVIAINESTESTIT JA ANALYYSIT


 1. Työmaanäytteiden (kallio )< # 250mm esimurskaus laajusvalvontakokeita varten

 2. luujuustestit: los-angeles- ja kuulamyllytestaus mm CE-luokituksiin  3. -Näytteenotto SFS-EN 932-1

 4. -Rakeisuuden määritäminen SFS-EN 933-1

 5. -Kosteuspitoisuuden määrittäminen SFS-EN 1097-5

 6. -Humuspitoisuden määrittäminen, poltto- ja NaOH-menetelmä

 7. -Kantavuusmittaus, pudotuspainolaite LOADMAN PANK 9001

 8. -Kantavuusmittaus, levykuormituskoe TIEL 2220003

 9. -Maksimi kuivairtotiheys, Proctor-sullonta TIEL 2220003

 10. -Tiiveysmittaus, Troxler TIEL 2220003

 11. -Kulumiskestävyys (kuulamyllymenetelmä) SFS-EN 1097-9

 12. -Iskunkestävyys Los Angeles-luku SFS-EN 1097-2

 13. -Rakenteiden tilavuuspaino, hiekkavolymetrikoeSILTAVALUJEN TESTAUSMENETELMÄT:


betonin luujuudenhehityksen mittaus kimmovasaralla


betonin kosteusmittaukset


raudoituksen suojaetäisyyden mittaus profometrilla


pinnan karkeuden mitaus lasihelimenetelmällä


siltarakenteen 3d-mittaus_takymetri / laserkeilaus

 1. -rakennepaksuuksien raportointi, myös vinot elementtipinnat


Paluu Pääsivulle