Insinööritoimisto Geocom Oy » Laadunvalvonta | Maaperälaboratorio

Laadunvalvonta - Maaperälaboratorio

Vuodesta 2010 alkaen yrityksemme on palvellut asiakkaita laadunvalvonnan osalta myös Maaperälaboratoriaossa.

Rakennustöiden laadunvalvonta:

Suoritamme maarakennustöiden laadunvalvontakokeita sekä mittauksia sekä urakoitsijoille että rakennuttajille varmistamaan työnaikaisen laadun tason.

Asiantuntijamme pystyvät suorittamaan monipuolisella tutkimuskalustolla vaativatkin laadunvalvontakokeet luotettavasti sekä raportoimaan nopeasti asiakkaille tutkimustulokset:

 1. Maa-ainesten seulonnat, proctor-kokeet
 2. Ympäristö näytteet, öljypitoisuuksien ja metallien kenttäanalyysit
 3. Kontrollismittaukset takymetrilla ja GPS-laitteilla
 4. Kantavuusmittaukset levykuormitus ja Loadman-laitteella
 5. Tiivesmittaukset Troxler-tiiveysmittari (myös materiaalin proctor-koe)
 6. Tie-, katu- ja piha-alueiden rakennekerrosten laadunvalvonta
 7. Paalutus- ja louhintakatselmukset
 8. Ratatöiden nuotitukset ja tarkemittaukset
 9. Rakenteiden tarkeraportointi kerrosvertailut, paalu- perustus- ja linjatarkkeet

Maaperälaboratoriossa suoritamme seuraavia kokeita:

 1. Näytteenotto SFS-EN 932-1
 2. Rakeisuuden määritäminen SFS-EN 933-1
 3. Kosteuspitoisuuden määrittäminen SFS-EN 1097-5
 4. Humuspitoisuden määrittäminen, poltto- ja NaOH-menetelmä
 5. Kantavuusmittaus, pudotuspainolaite LOADMAN PANK 9001
 6. Kantavuusmittaus, levykuormituskoe TIEL 2220003
 7. Maksimi kuivairtotiheys, Proctor-sullonta TIEL 2220003
 8. Tiiveysmittaus, Troxler TIEL 2220003
 9. Kulumiskestävyys (kuulamyllymenetelmä) SFS-EN 1097-9
 10. Iskunkestävyys Los Angeles-luku SFS-EN 1097-2
 11. Rakenteiden tilavuuspaino, hiekkavolymetrikoe

Tutkimusnäytteiden toimitus osoitteeseen:

Insinööritoimisto Geocom Oy
Lentokentäntie 47 A, 53600 Lappeenranta
Soitathan aina numeroon 0424 9800 jättäessäsi näytteet, mikäli emme ole vastaanottamassa näytteitä.

 

-Projektisi Mitta-

 Tarjoamme infra- ja
yhdyskuntateknisiin hankkeisiin:

Pohjatutkimukset

Mittauspalvelut

Laadunvalvontapalvelut