Insinööritoimisto Geocom Oy » Tule töihin

Avoinna oleva työpaikka

AVOIMET TYÖTEHTÄVÄT

Insinööritoimisto Geocom Oy on toimialansa vanhin, yli 20 vuotta, Etelä-Karjalassa monipuolisia infra-alan asiantuntijapalveluita tuottava insinööritoimisto. Yritys tarjoaa infra- ja yhdyskuntateknisiin hankkeisiin monipuolisia mittauspalveluita, pohjatutkimustöitä omalla kairauskalustolla, laadunvalvontapalveluita, laserkeilauksia, pistepilvien mallinnuspalveluita (3D-mallit), 3D-koneohjausmallinnuksia ja suunnittelupalveluita (katu ja vesihuolto), UAV-/dronekartoituksia sekä PANK-sertifioidun Maa-aineslaboratorion. Lisäksi tarjoamme mittalaitteiden huolto- ja monitoronintipalveluita.

Meillä ei ole tällä hetkellä avoimia työtehtäviä Lappeenrannan työpisteessä.

Voit kuitenkin lähettää meille avoimen työhakemuksen, hakea harjoittelupaikkaa tai ensi kesän kesätyöpaikkaa.

Lähetä avoin hakemuksesi ja ansioluettelosi suosittelijoineen sähköpostitse geoinfo@geocom.fi

 

-Projektisi Mitta-

 Tarjoamme infra- ja
yhdyskuntateknisiin hankkeisiin:

Pohjatutkimukset

Mittauspalvelut

Laadunvalvontapalvelut