Insinööritoimisto Geocom Oy » Mittauspalvelut » Laserkeilaus

Laserkeilaus

Yrityksemme suorittaa laserkeilausta Zoller+Frölichin:n 5006 sarjan laserkeilaimella, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin.

Laserkeilauksella kohteesta, esimerkkinä konehallista, tuotetaan mittatarkka pistepilvi. Keilaimella pystytään tuottamaan muutaman minuutin mittauksella miljoonia pisteitä sisältävä koordinnatistossa oleva aineisto, josta voidaan edelleen  mallintaa pinta-/tilavuusmalleja. Lyhyt mittausaika edesauttaa mittaamista esimerkiksi tunneleissa sekä tuotantotiloissa tuotantoa tai työmaata häiritsemättä.

Mitattujen pisteiden koordinaattien lisäksi keilauksessa mitataan kohteen intensiteettiarvo, jolloin kohteesta saadaan selkeä sävyerokuva jolloin sen havainnolisauus paranee. Mittauksiin voidaan liittää myös kojeasemasta otettu valokuva jolloin saadaan mukaan myös todelliset värit.

Miten laserkeilausaineistoa voi hyödyntää?

Pistepilvimallin hyödyntäminen laitossuunnittelussa. Ja pistepilvimalli on hyödynnettävissä kaikissa yleisimmissä CAD ympäristöissä: autocad, microstation, PDS, PDMS ja Catia.

Laserkeilauksen käyttökohteet:

Tunneli- ja avolouhosmittaukset:
seinämän vertailu teoreettiseen poikkileikkaukseen
Lattiavalujen tasomittaukset:
pintojen tasaisuuden / kallistusten raportointi
Rakennukset:
julkisivujen kartoitusmittaukset, huonetilojen mallinnusmittaukset
Teollisuusmittaukset:
olemassaolevat putket ja rakenteet

 

-Projektisi Mitta-

 Tarjoamme infra- ja
yhdyskuntateknisiin hankkeisiin:

Pohjatutkimukset

Mittauspalvelut

Laadunvalvontapalvelut